Sv. Martin s písničkou 

České a moravské lidovky živě s doprovodem piána! Texty pro všechny kdo se chtějí přidat budou připraveny...

A co říká legenda a tradice Sv. Martina? Svátek Svatého Martina (11. 11.) se oslavoval na počest biskupa Martina (Martinuse) z Tours, který byl nejdříve vojákem, ale jelikož obdaroval žebráka, tak se mu ve snu zjevil sám Ježíš Kristus. Po tomto zážitku se Martin nechal pokřtít a opustil armádu a začal sloužit Bohu. na tento svátek se peče Svatomartinská husa a pije se Svatomartinské víno. Je to oslava toho, že zima střídá podzim - na Svatého Martina často začínalo sněžit...

Sv. Martin je považován za patrona vinařů, paradoxně i za patrona abstinentů, za patrona vojáků a dragounů, jezdců na koních a koní, podkovářů, zbrojířů, koželuhů, tkalců, krejčích, mlynářů, rukavičkářů, kloboučníků, bednářů, pastýřů, hlasatelů, cestovatelů a všech cestujících, hoteliérů i všech těch, kteří poskytují služby cestujícím, města Szombathely v Maďarsku, města Buenos Aires. Sv. Martin je považován za ochránce všech domácích zvířat, zemědělců před neúrodou, před vyrážkou, proti hadímu ušknutí.

Povídá se, že když byl Martin již důstojníkem armády, tak se jednou vracel na svém bílém koni ke své vojenské posádce v Gaulu. U brány tohoto města (některé zdroje uvádějí u brány kasáren) viděl nahého žebráka, který ho žádal o almužnu. Jelikož Martin neměl u sebe ani jídlo a ani žádné peníze, tak prý sundal svůj vojenský plášť a mečem ho přeťal na dvě části. Do jedné části svého pláště oblékl žebráka a druhou část si ponechal. Pak šel Martin spát a ve snu se mu dle legend zjevil sám Ježíš Kristus a řekl mu jedinou větu, která zněla takto: "Tímto rouchem mě oděl Martin, ještě nepokřtěný." Ráno, když se probudil Martin ze sna, tak byl jeho vojenský plášť opět celý. Po této události se nechal Martin pokřtít a opustil armádu.Založil mnišskou osadu u města Poitiers a také klášter v Liguge. Pravděpodobně v roce 371 byl Martin zvolen biskupem v Tours.

Na svátek Svatého Martina se peče takzvaná Svatomartinská husa. Tento zvyk má nejspíš kořeny v legendě, že se Martin schovával v husníku, ale husy ho prozradily. Jiná legenda říká zase to, že husy na venkovském kázání svatého Martina tolik rušily, proto dosud v den svátku svatého Martina pykají na pekáči. 11. 11. se také připravuje svatomartinské pečivo, rohlíky, podkovy a samozřejmě Svatomartinské víno.

Zdroj: Jaroslav D. Ptáček

Na piano večer doprovodí Jiří Vodňanský.

Bonus: Ochutnávka Svatomartinského vína!